Çelikhan Tütünü, Adıyaman Tütünü Mesafeli Satış Sözleşmesi

TOBACCO ile ilgili görsel sonucu

Mesafeli satış sözleşmesi

İlgili resim

 

Çelikhan Tütünü, sedir olarak hazırlanmasından, tarlalara verilen önemden, ekilip biçilmesinde harcanan emekten , iklim koşullarına kadar bir çok faktörden dolayı kaliteli çıktığından bahsettik.. Ayrıca , insanların Çelikhan tütünü’nü tercih etmelerinin bir diğer nedeni ise doğrandıktan sonraki durumudur.. Tütün içenler bilirler, tütünü aldıktan sonra, diğer tütünlerde (Adıyaman ova tütünleri-Malatya tütünleri – Diyarbakır tütünleri vb.. ) renginde değişimler oluyor, içiminde acımsı bir tat oluşur , küflenmelere kadar bir çok değişim geçiriyor.. aslında bunun nedeni , o tütünlerin yaprak olarak zayıf olmalarından geliyor.. doğal olarak kısa bir zaman zarfında bozulmaya uğruyorlar.. fakat Çelikhan tütün’leri bitki olarak da çok güçlü yaprakları vardır.. doğrandıktan sonra eğer “nem ve güneşe” maruz kalmazsa iki sene boyunca tadında ve renginde kesinlikle bozulma meydana gelmez.. hatta kaldıkça daha çok demlenir, daha lezzetli bir içimi oluşur. Müşterilerimize kesinlikle önerimiz, Tütünlerimizi nemden ve güneşten muhafaza ederek kullanmalarıdır. Tütünde kesinlikle bir bozulma meydana gelmez.. kaldıkça daha çok demlenir, daha lezzetli olur..

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli satış sözleşmesi ile ilgili görsel sonucu

MADDE 1 - TARAFLAR


SATICI 
Ticari Ünvanı : 
Adresi : 
Telefon : 
E-mail : 
ALICI 
Adı – soyadı : 
Adresi : 
Telefon : 
E-mail :

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Güven Tütüncülük www.adiyamancelikhantutuncusu.comveya sunulan hizmete bağlı diler alan adları üzerinden (“Websitesi”), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Güven Tütüncülük ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün satışında Güven Tütüncülük’ün herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ödeme Şekli ve Planı: Kapıda Ödeme sistemi üzerinden ödeme

Siparişi takip eden 3 iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, (7) iş günü içinde tamamlanacaktır.


Teslimat Adresi: 
Teslim Edilecek Kişiler: 
1. 
2. 
Fatura Adresi:

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Mal/Hizmet’in teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı’nın, websitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Aıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı’nın malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. DP, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN DP’YE KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur. b) 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a.       Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri

b.       Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler

c.        Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler

d.       Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler

e.        Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

f.        Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler

g.        Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketiciler, Satıcı ile sorunları olursa, sorunu Satıcı’nın çözememesi durumunda, ürün bedeli 1.161,67 TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; ürün bedeli 1.161,67 TL’nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.

01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

MADDE 11 - MAL/HİZMETİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Güven Tütüncülüktarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 11 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Doğuş Planet’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 - YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

Mesafeli satış sözleşmesi ile ilgili görsel sonucu


Adıyaman Çelikhan Tütünü

Satın alırken nelere dikkat etmelisiniz ?

İlgili resim
Artık İnternet  gibi küresel ağ sistemleri üzerinden alış- verişin yaygınlaştığı günümüzde artık tütün ürünlerine , satıcılarına ve üreticilerine ulaşmak çok kolaylaştı.. tüketicinin aklındaki soru şu  , tütün alırken diğer ürünler gibi gönül rahatlığıyla sipariş vermek doğru mu? 


Öncelikle tecrübelerimizden bahsetmek istiyorum, sitemizin ekibi olarak uzun bir Türkiye gezisine çıktık, piyasada onlarca çeşit tütünler gördük.. denedik , kokladık , sardık , içtik .. bir şeyi kesin bir şekilde fark ettik ki , piyasada neredeyse Adıyaman Çelikhan Tütünü olarak satılan hiçbir ürünün gerçek Çelikhan tütünü olmadığı.. bu bize çok üzücü geldi, çünkü aynı zaman da bizler Çelikhan tütün üreticileriyiz.. dünya kadar emeklerle oluşturduğumuz bu markanın piyasa da üç kuruş fazla kazanma hırsıyla tütün tüccarları tarafından hırpalanması bizi derinden üzdü.. bunun için siz değerli tütün müşterilerine tavsiyemiz , öncelikle Çelikhanlı insanlarımızdan tütün almanızı öneriyoruz.. belki de bu markayı onlar daha çok önemseyecektir.. sizlere orijinal Çelikhan tütünü vereceklerdir.. ama maalesef  Çelikhanlılar bu işin ticaretinden çok üreticiliğini benimsemişler, çok azı bunun ticaretini yapmaktadır. Bizler sizlere orijinal , katıksız , saf Adıyaman Çelikhan tütününü ulaştırmakta, bu markayı önemseyen Çelikhanlı tütün üreticileri ve satıcısı olarak hizmet etmekten gurur duyuyoruz.. ve şunu kesin olarak belirtmek istiyoruz ki , Tütün kalitemizin değerini düşürmemek için sadece Adıyaman tütünü ve Çelikhan tütünü satıyoruz eğer diğer tütünleri almak istiyorsanız, diğer websitelerinden  siparişinizi verin.çünkü , Çelikhan tütünü haricinde tütün bulundurmuyoruz Güven Tütüncülük olarak www.adiyamancelikhantutuncusu.com sitemiz üzerinden sadece  kaliteli ve orijinal tütün satıyoruz . 

Ayrıca , içinde kükürt , saratma gibi katkı maddeleri olan tütünlere dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Zaten insan sağlığına zararlı olan sigaraya birde katkı maddesi eklerseniz , sağlığınızı tamamen tehlikeye atmış olursunuz önemli olan içiminize göre lezzetidir çok sarı olması çok kaliteli olduğu anlamınada gelmez. Sizlere belirtmek isteriz ki , elimizde kesinle bu tür tütünleri bulundurmuyoruz. Saf tütün bitkisini alıp harmanlıyoruz ki, zaten Çelikhan tütününün böyle bir katkı maddesine de ihtiyacı yoktur..Websitemizin ekibi sizlere Adıyaman’ın Çelikhan İlçesinde Üretilen ve Adıyaman Çelikhan tütünü olarak marka yapan tütün hakkında sürekli bilgi vererek , tütün hakkındaki bilgileri güncel tutmaktan , sizlerle ilkeli , güvenli ticaret yapmaktan gurur duyar.


Neden www.adiyamancelikhantutuncusu.com ?

 

·         Açık anlaşılır web sitemizle at tütünü sepet’e gelsin kapına sigaraya zamlı fiyatlarla tonla para harcamaya son !

·         Adıyaman ve Çelikhan ilçemizin en güzel tütünleriyle sigara ihtiyacını uygun fiyata tütün alarak giderebilirsin .

 

 

 

 

* www.adiyamancelikhantutuncusu.com ekibimiz Çelikhanlılardan oluşmaktadır.
* Tütünler Çelikhan ve Adıyamanda kendi tarlalarımızda yetiştirip kendimiz kurutup doğrayıp katkısız bir şekilde sizlere ulaştırıyoruz .

* Tütünde oldukça uzman bir ekibimiz vardır.
* Ekibimiz Çelikhan'da ki tütün mevkilerinin nasıl bir ürün vermekte olduğunu iyi bilmektedir. bundan dolayı Size en iyi harmanı oluşturmaktadır.
* Sizin istekleriniz doğrultusunda da harmanlar oluşturabilmektedir.
* İşinde Çalışkan ve İlkeli olmak önceliklerimizdendir.
* Ticarette bizim için Güven en önemli unsurdur. 
* Gönderdiğimiz ürün elinize ulaştıktan sonra ödeme işlemi ister nakit ister kredikartıyla yapacaksınız.

www.adiyamancelikhantutuncusu.com Çelikhan Tütünü harmanlamakta , sizler için en iyi harmanı oluşturmakta kesinlikle bir numaradır.

Unutmayın bizden alış-veriş yaptığınızda bizleri daha iyi tanıyacaksınız. Herhangi bir konuda bir sorunuz olursa müşteri temsilcimizle görüşebilirsiniz .

30 Yıllık Tecrübe Güven Tütüncülük - Sipariş ve Müşteri Hizmetleri 

TÜTÜN ÇELİKHAN

 

 

 

Günümüzde online ticaretin ve hızlı ulaşımın getirdiği nimetlerden bir tanesi de istediğin ürüne hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan ulaşmaktır. Teknolojik aletlerden, tekstil ürünlerine.. gıda malzemelerinden , tütün gibi içmelik ürünlerine.. ve daha bir çok ihtiyaca internetten rahatça ulaşabiliyoruz.. 

Türkiye de tütün denilince artık “Çelikhan” akla geliyor.. çünkü gerçekten tütün içicileri Çelikhan tütününün , diğer tütünlere oranla boğazı yakmadığı, doyurucu olduğu ve kokusundan doğal işlenişine kadar her şeyiyle farklılık oluşturduğunu bilmektedir. Çelikhan’ın tütün üretiminde ön plana çıkmasının nedenleri ise, öncelikle tütün tarlalarına emek harcamaları başta gelir. Her sene tarlalarını tütün için doğal beslenme kaynağı olan hayvan gübreleriyle beslerler.. kimyasal olarak üretilen gübre çok az kullanılır.. kimyasal gübre bitkiyi büyütebilir ama tütünün rengini ve tadını bozmaktadır.. ama hayvansal gübre tütün için doğal besleyici olduğu için bitkiyi büyütürken aynı zamanda rengini sarartır ve tütün içimini bozmamaktadır.. önemli bir nokta ise tütünün kimyasal gübreye oranla zamanında olgunlaşmasını sağlar.. buda tütünün kaliteli çıkmasına sebep olur..

Ayrıca , Çelikhan’ın iklim koşulları da tütün için elverişlidir. Özellikle suyun bol olması ki, bahsettiğimiz tütünler sulak arazi tütünleridir. Ve sonbaharın soğutucu rüzgarları tütünün sararmasına etki eden bir diğer faktörlerdendir.

Tarihten gelen tütün ekimi bilgileri ile doğal şartların da uyuşmasıyla beraber kaliteli bir tütün üretimi gerçekleşmektedir. 

 

 

     

 

 

Tütün Hakkında

 

 

 

Günümüzde online ticaretin ve hızlı ulaşımın getirdiği nimetlerden bir tanesi de istediğin ürüne hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan ulaşmaktır. Teknolojik aletlerden, tekstil ürünlerine.. gıda malzemelerinden , tütün gibi içmelik ürünlerine.. ve daha bir çok ihtiyaca internetten rahatça ulaşabiliyoruz..
 

 

 

 

Neden Çelikhan Tütünü Almalıyım ?

 

 

 

Çelikhan Adıyaman'a bağlı küçük bir ilçedir. Tarım arazisi oldukça azdır, aynı zamanda tarım arazileri sulak ve verimlidir. Bu küçük tarım arazisi üzerinden geçimini sağlamak zorunda kalan halkımız, ektiği ekinleri çok kaliteli çıkartmak zorundadır.. 

 

 

 

Neden Güven Tütüncülük www.adiyamancelikhantutuncusu.com 'dan Çelikhan Tütününü Almalıyım ?

 

 

 

* www.adiyamancelikhantutuncusu.com ekibimiz Çelikhanlılardan oluşmaktadır. 
* Ekibimizin bir kısmı eskiden tütün ekimi yaparken , bir kısmı halen tütün ekimi ile uğraşmaktadır. Tütünde oldukça uzman bir ekibimiz vardır..  

 

 

 

Aldığım Tütünün Çelikhan Tütünü Olduğunu Nasıl Anlarım ?

 

 

 

Yıllarca Çelikhan tütünü üreten ekibimiz olarak, bunu sizlere şu şekilde özetleyebiliriz; artık neredeyse tütün tüccarları görüntü olarak bu işi çözmüşler, Çelikhan Tütünü artık sadece içilince anlaşılıyor. 

Bunun için tütünü aldığınız yere dikkat etmelisiniz. 

Çelikhan tütününü aldıktan sonra, deneyin. Eğer boğazda yanma oluyorsa yada ağızda kükürt tadı oluşturuyorsa Çelikhan tütünü olmadığını fark edersiniz.

 

 

 

Çelikhan Tütününü, www.adiyamancelikhantutuncusu.com sitesinden neden almalıyım?

 

 

 

* Sizlere hazırladığımız tütün siparişlerinizi aldıktan sonra , kapıda ödeme yapıyorsunuz.. yani ürün elinize geçtikten sonra ödemeyi yapıyorsunuz. 
*Eğer bizden toptan tütün alacaksanız, size öncelikle numune gönderiyoruz.. numune tütününüzü denedikten sonra , siparişiniz üzerine toptan tütününüzü gönderiyoruz. 
*www.adiyamancelikhantutuncusu.com bir Çelikhanlı tütüncüler ekibidir. 
*Bizim ticaret anlayışımızda Güven önceliklidir. 
*Sizlere en iyi hizmeti sunmak için sürekli canlı yardım hattımız hizmetinizdedir. 

Kafanızda oluşacak sorular için bizimle telefondan irtibata geçmenizi öneriyoruz..

 

 

 

Tütün alış-verişinde Çelikhanlı birinden tütün almanın avantajı nedir?

 

 

 

Bitki ile uğraşanlar çok iyi bilirler ki, her mevkide ki , her toprağın bitkisi farklı olur.. Çelikhan ilçemizde de her tarlada ki tütünün rengi- içimi farklı olur.. Çelikhan küçük bir ilçedir, dolayısıyla hemen hemen her mevkideki tarlaların nasıl ürün verdiğini biliyoruz.. bir tütün içicisinin istediği harmanı bu şekilde rahatça oluşturabiliyoruz..

 

 

 

Çelikhan Tütününü nasıl saklanır?

 

 

 

Tütün üreticisi ve satıcısı olarak şunu söyleyebiliriz; tütün içimi ve rengi olarak kalitelendirilir. Tütün harmanlandıktan sonra serin bir ortamda kurutulmasına özen gösterilir, kuruduktan sonra kartonlanır (yada poşetlenilir ) eğer kurutulan bu tütün nemli bir ortama maruz kalırsa , hem renginde hem de içiminde bozulma olur.. Alacağınız tütünleri kuru ortamda muhafaza etmeye çalışınız. Eğer nemli bir bölgede yaşıyorsanız, tütün poşetiniz (yada kutusunu) ekstra bir kutunun içine koymanızı tavsiye ederiz. Ayrıca aşırı sıcakta da tütünde bozulma olacağını da unutmayınız.

 

 

 

TÜTÜN SATIN AL (TÜTÜN ÇEŞİTLERİ & EKONOMİK & UCUZ & UYGUN FİYAT

 

 

 

Tütün çeşitlerine göz atmak , uygun fiyata cebinize göre tütün fiyatlarını görmek , ekonomik fiyata tütün satın almak için , tütün satıl al sayfamıza göz atabilirsiniz.. 

 

 

 

Tütün Şatışı

 

 

 

Çelikhan'ın büyük emek harcayarak ürettikleri tütünün marka değerini önemsiyoruz.. 

 

 

     

 

 

Çelikhan Tütünü Satışı

 

 

 

Tütün Çelikhan ekibi olarak yaptığımız gezilerde , incelemelerde Çelikhan tütünü olarak satılan bir çok ürününün gerçekte Çelikhan tütünü olmadığını fark ettik

 

 

     
 

Adıyaman Çelikhan Tütünü

 

 

 

Tütün ile ilgili olan bir çok kişi Adıyaman Çelikhan tütünü’nü duymuştur.. Neden tütüncüler için Adıyaman Çelikhan Tütünü o kadar çok ön planda oluyor? Adıyaman Çelikhan tütünü’nü diğer tütünlerden ayıran özelliği nedir? 

 

 

     

 

 

Adıyaman Çelikhan Tütünü

Alırken Dikkat Ediniz..!

 

 

 

Adıyaman Çelikhan tütünü alacaksanız, öncelikle tütünü aldığınız yere dikkat etmelisiniz.. çünkü Adıyaman tütünü ile Çelikhan tütünü arasında ciddi bir tat farkı vardır.. Çelikhan tütünü boğazı yakmaz, gerçek tütün kokusu vardır ve ağızda kötü tat bırakmaz.. oysa Adıyaman ova tütünü sarı gözüktüğü halde insanı rahatsız eder.. sizlere ova tütününü Çelikhan tütünü diye satmasınlar.. bizden alacağınız tütünler kesinlikle sadece Çelikhan tütününden oluşmaktadır.Sadece bizim tütünleri harmanladığımızı belirtmek isteriz.. hatta Çelikhan tütünü haricinde hiçbir tütün ürününü satmıyoruz.. tütün kalitemizi diğer tütünlerle bozmamak için sadece Çelikhan tütünü satıyoruz.. aynı zamanda ekibizin bir çoğu kendi tarlasının tütün ürünlerini satmaktadır.. en büyük kazancımız bu ! kendi ürünlerimizi araya aracı koymadan, markasını bozmadan sizlere uygun fiyata gelecek biçimde gönderiyoruz.

 

 

     

 

 

NEDEN ÇELİKHAN TÜTÜNÜ EN İYİ TÜTÜNDÜR ?

 

 

 

Çelikhan Tütünü, sedir olarak hazırlanmasından, tarlalara verilen önemden, ekilip biçilmesinde harcanan emekten , iklim koşullarına kadar bir çok faktörden dolayı kaliteli çıktığından bahsettik.. Ayrıca , insanların Çelikhan tütünü’nü tercih etmelerinin bir diğer nedeni ise doğrandıktan sonraki durumudur.. Tütün içenler bilirler, tütünü aldıktan sonra, diğer tütünlerde (Adıyaman ova tütünleri-Malatya tütünleri – Diyarbakır tütünleri vb.. ) renginde değişimler oluyor, içiminde acımsı bir tat oluşur , küflenmelere kadar bir çok değişim geçiriyor.. aslında bunun nedeni , o tütünlerin yaprak olarak zayıf olmalarından geliyor.. doğal olarak kısa bir zaman zarfında bozulmaya uğruyorlar.. fakat Çelikhan tütün’leri bitki olarak da çok güçlü yaprakları vardır.. doğrandıktan sonra eğer “nem ve güneşe” maruz kalmazsa iki sene boyunca tadında ve renginde kesinlikle bozulma meydana gelmez.. hatta kaldıkça daha çok demlenir, daha lezzetli bir içimi oluşur. Müşterilerimize kesinlikle önerimiz, Tütünlerimizi nemden ve güneşten muhafaza ederek kullanmalarıdır. Tütünde kesinlikle bir bozulma meydana gelmez.. kaldıkça daha çok demlenir, daha lezzetli olur..

TOBACCO ile ilgili görsel sonucu

                               İlgili resim

Garanti ve iade

Gönderdiğimiz ürünlerin kalitesine ve doğallığına inanıyoruz ancak ürün istediğiniz gibi çıkmazsa veya ürünümüzden memnun kalmazsanız 7 gün içerisinde iade kabul etmekteyiz ve ürünümüz elimize ulaştıktan sonra 10 iş günü içerisinde ödemenizi geri iade etmekteyiz .

ürün iade ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

Çelikhan Tütünü Toptan Fiyat Listesi, AÇIK tütün Adıyaman Tütün adıyaman tütüncülük Adıyaman Tütünü boş filitre ,www.adiyamantutunevi.comÇelikhan Tütün çelikhan tütünü Kaçak Tütün kaliteli tütün sarma tütün toptan tütün tütün tütün çeşitleri tütün fiyatları tütün satışı,Tütün Sarma Sigara Sarma teknikleri,adıyaman çelikhan tütünü,adıyaman tütünü nasıl saklanır , Adıyaman Tütünü,Adıyaman tütüncüsü, sigara, tütün, sarma, sigara, tütün, sarma, sigara, tütün, sarma, Açık tütün, açık tütün çeşitleri, açık tütün satan yerler, ankara açık tütün, adıyaman açık tütün, çelikhan açık tütün, izmir açık tütün, çanakale açık tütün, açık tütün al, açık tütün sat, sigara, tütün, sarma,makinası, Eyma filitre, Marla filitre,Boş Sigara Filitresi,posted on 15 Mayıs, 2013,boş filitre çeşitleri, Adıyaman Tütünü,Adıyaman Tütünü Neden Küflenir ? Adıyaman Tütünü,Tütün Dükkanı açmak İstiyorum ?Adıyaman Tütünü,İLETİŞİM,2016,Tütün Nasıl Saklanır?, Adıyaman Tütün,Tütün Resimler,Tütüncü,Tütünün Tarihçesi,Tütün Nedir,Sigara ZararLarı,Tütün Özellikleri Alım Usulleri,Tütün Videoları,Adıyaman Tütün Mamülleri,Online Sipariş,Tütün Ekimi,Site haritası,Tütün Ekimi ve Adıyaman Tütünü - Çelikhan Tütünü Satışı Sizde Adıyaman Çelikhan tütünü almak içinAçık tütün, tütün , çelikhan tütünü, ucuz tutun , kaliteli tutun, tütün sarma ,Hasadı Fotolar,Türkiye'de Tütün Üretimi ve Tüketimi,Türkiyede Üretilen Tütünler,Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri,TopTan Tütün Fiyatları,Adıyaman,Ziyaretçi Defteri yeni,Tütün Çeşitlerimiz,Çelikhan Tütünü Saklama,Bitlis Tütünü,Bayilerimiz,Türkiyede Tütün Satan Yerler,
Sigara Sarma Makinası,Boş Sigara Filtresi,Adıyaman Tütünü Haberleri,Tütüncü,,Etiket Bulutu,açık tütün Adıyaman Tütün Adıyaman Tütünü ,boş filitre Çelikhan Tütün çelikhan tütünü Kaçak Tütün kaliteli tütün sarma ,tütün toptan, tütün tütün tütün al tütün çeşitleri tütün fiyatları tütün satışı
zopim,Tütünün Tarihçesi,Tütün Nedir,Sigara, ZararLarı,Tütün Özellikleri Alım Usulleri,Tütün VideolarıAdıyaman Tütün Mamülleri,Online SiparişTütün Ekimi,ANASAYFAÜRÜNLERİMİZ,TÜTÜN,TÜTÜN FİYATLARI,ONLİNE SİPARİŞHAKKIMIZDA,Adıyaman Tütünü,Site haritası,Tütün Ekimi ve Hasadı Fotolar,Türkiye'de Tütün Üretimi ve Tüketimi,Türkiyede Üretilen Tütünler,Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri,TopTan Tütün Fiyatları,Ziyaretçi Defteri yeni,05466222012Tütün Çeşitlerimiz,Çelikhan Tütünü Saklama,Bitlis Tütünü,Bayilerimiz,Türkiyede Tütün Satan Yerler,Sigara Sarma Makinası,Boş Sigara Filtresi,Adıyaman Tütünü Haberleri,Pipo Tütünü,Pipo Tütünü Seçerken,Nargile ÇeşitleriNargile Tütünü,güven tütün,güven tütüncülük, Nasıl Hazırlanır ?Pipo tütünü Hazırlanışı,Pipo Tütünü,gül abla adiyaman,gul abla adıyaman, adiyaman haberleri,adıyaman,güncel adiyaman,yerel adıyaman,merkez adıyaman,yerel secim adıyaman,haberci adıyaman, serbest kursu adıyaman,adıyaman haber,yaman haber,habercileri adıyaman,adıyaman haberim,adıyamanlıyız,adiyamanliyiz,adıyaman gündem,olay adıyaman, adıyaman olay, asayis adiyaman, serbest kürsü,05466222002 günebakış,yeniyol,orhan pehlül,yediyaman,adıyamanca, gaffari aşık,yetkili gaffari aşık,adıyaman belediyesi,adıyaman Valiliği,adiyaman nabız,adıyamanda bugün,son dakika adıyaman,asayis adıyaman,haberde adıyaman,asu tv,mercan tv,hüsrev kutlu,mahmut demirtaş,togem,adıyaman üniversitesi,mustafa talha gönüllü,basin,adiyaman ses,adıyamanın sesi, adıyaman son,adıyaman guncel,adıyman haberi,haber adıyaman,adiyamanlica,adiyaman ses,sincik haber,kutlu haber, kahta haber,haber kahta,gazete adiyaman, adiyaman gazetesi,seyfettin bilen,ercan elektirik, serberst kürsü kahta, demokrasi parkı,adıyaman kütüphanesi,adıyaman sahibi,adıyaman asr,adıyaman tek,ADIYAMAN,adıyaman,adıyaman haber,adıyaman,assistt,türktelekom,assistt adıyaman,çağrımerkezi alımı,,yemekleri,adıyamanlıyım,benadıyamanlıyım,adıyaman spor,adıyaman nemrut,adıyaman dershane,türkiye adıyaman,adıyaman siyaset,adıyaman belediyesi,adıyaman valiliği,adıyaman ikinci el,adıyaman üniversitesi,selfie , özçekim,ADIYAMAN İTİRAF EDİYOR,ucuz, tütün,adıyaman,adıyaman tütünü,adiyamancelikhantutuncusu.com,tütüncüsü,fiyat fistesi,en ucuz,bedava,orjinal,tütünler,tütünün zararları,nekadar,google,haber,çelikhan,çelikhan tütünü,toptan tütün fiyatı,01 Adana,02 Adıyaman Tütün ,03 Afyon,04 Ağrı,05 Amasya,06 Ankara,07 Antalya,08 Artvin,09 Aydın,10 Balıkesir,11 Bilecik,12 Bingöl,13 Bitlis,14 Bolu,15 Burdur,16 Bursa,17 Çanakkale,18 Çankırı,
19 Çorum,20 Denizli,21 Diyarbakır,22 Edirne,23 Elazığ,24 Erzincan,25 Erzurum,26 Eskişehir,27 Gaziantep,28 Giresun,29 Gümüşhane,30 Hakkari,31 Hatay,32 Isparta33 İçel (Mersin),34 İstanbul,35 İzmir,36 Kars,37 Kastamonu,38 Kayseri,39 Kırklareli40 Kırşehir,41 Kocaeli,42 Konya,43 Kütahya,44 Malatya,45 Manisa,46 K.maraş,47 Mardin,48 Muğla,49 Muş,50 Nevşehir,51 Niğde,52 Ordu,53 Rize,54 Sakarya,55 Samsun,56 Siirt,57 Sinop,58 Sivas,59 Tekirdağ,60 Tokat,61 Trabzon,62 Tunceli,63 Şanlıurfa,64 Uşak,65 Van,66 Yozgat,67 Zonguldak,68 Aksaray,69 Bayburt,70 Karaman,71 Kırıkkale,72 Batman,73 Şırnak,74 Bartın,75 Ardahan,76 Iğdır,77 Yalova,78 Karabük,79 Kilis,80 Osmaniye,81 Düzce,Tütün dükkanları ,toptan tütün fiyat listesi,tütün marketi,tütün eticaret sitesi

Güven Tütüncülük - Sipariş ve Müşteri Hizmetleri Numarası : 0546 622 2002
www.adiyamancelikhantutuncusu.com
Adıyaman tütüncüsü, sigara, tütün, sarma, sigara, tütün, sarma, sigara, tütün, sarma, Açık tütün, açık tütün çeşitleri, açık tütün satan yerler, ankara açık tütün, adıyaman açık tütün, çelikhan açık tütün, izmir açık tütün, çanakale açık tütün, açık tütün al, açık tütün sat, sigara, tütün, sarma,makinası, Eyma filitre, Marla filitre, 2005 Filitresi, Sigara sarma makinası, Adıyaman Tütünü, ÇElikhan tütünü, Adıyaman Tütün, Adıyaman tütünü, çelikhan tütünü, tütün, Sarma tütün, açık tütün, tütün satan yerler, Adıyaman tütünü sert, adıyaman tütünü hafif, orta çim tütün, kaliteli orta içim, sarmalık hafif içim, lüx tütünlerimiz, ağa tütünlerimiz, açık tütünlerimiz, sarma tütünlerimiz, orta hafif tütün, tütün, yunan, yaprak, hem, ilçe, şebinkarahisar, yıl, bitlis tütünü, Adıyaman tütünü, çelikhan tütünü, tütün, kaliteli tütün, tütün çeşitleri, Tütün al, tütün kalitesini nasıl anlarız, tütün alırken dikkat etmeliyiz, tütün nasıl saklanır, sigaralar, tütün,açık tütün, açık tütün fiyatları, açık tütün markaları, açık tütün satışı, açık tütün zararları , adiyamantutuncusu, adııyaman tütün • adıyaman çelikhan tütün • adıyaman çelikhan tütünü • adıyaman tütün fiyatları • adıyaman tütüncüsü, www.adiyamancelikhantutuncusu.com,• Adıyaman Tütünü • adıyaman tütünü fiyatları • captain black tütün fiyatı • captain black tütünkaliteli tütün nasıl anlaşılır • çelikhan tütünü • elektrikli sigara sarma makinası fiyatları • en iyi tütün • en kaliteli tütün • iyi tütün nasıl anlaşılır • kaçak tütün satışı • kaliteli tütün • online tütün • online tütün satış • özadıyamantütün • özadıyamantütünü • pipo tütünü fiyatları • sarma • sarma sigara daha mı az zararlı • sarma sigara daha mı zararlı • sarma tütün • satılık tütün • sigara tütünü • sigara tütünü fiyatları • sigaramı tütün mü • toptan tütün fiyatları • tütün • tütün al • tütün almak istiyorum • tütün çeşitleri • tütün fiyatları • tütün mü daha zararlı sigara mı • tütün mü zararlı sigara mı • tütün mü zararlı sigaramı • tütün sarma • tütün satın al • tütün satış • tütün satışı • tütün tohumu Permalink,Çelikhan Tütünü Toptan Fiyat Listesi, AÇIK tütün Adıyaman Tütün adıyaman tütüncülük Adıyaman Tütünü boş filitre ,www.adiyamantutunevi.comÇelikhan Tütün çelikhan tütünü Kaçak Tütün kaliteli tütün sarma tütün toptan tütün tütün tütün çeşitleri tütün fiyatları tütün satışı,Tütün Sarma Sigara Sarma teknikleri,adıyaman çelikhan tütünü,adıyaman tütünü nasıl saklanır , Adıyaman Tütünü,Adıyaman tütüncüsü, sigara, tütün, sarma, sigara, tütün, sarma, sigara, tütün, sarma, Açık tütün, açık tütün çeşitleri, açık tütün satan yerler, ankara açık tütün, adıyaman açık tütün, çelikhan açık tütün, izmir açık tütün, çanakale açık tütün, açık tütün al, açık tütün sat, sigara, tütün, sarma,makinası, Eyma filitre, Marla filitre,Boş Sigara Filitresi,posted on 15 Mayıs, 2013,boş filitre çeşitleri,,posted on 30 Nisan, 2014 | ,under Adıyaman TütünüAdıyaman Tütünü Neden Küflenir ? Adıyaman Tütünü,Tütün Dükkanı açmak İstiyorum ?Adıyaman Tütünü,İLETİŞİM,2016,Tütün Nasıl Saklanır?, Adıyaman Tütün,Tütün Resimler,Tütüncü,Tütünün Tarihçesi,Tütün Nedir,Sigara ZararLarı,Tütün Özellikleri Alım Usulleri,Tütün Videoları,Adıyaman Tütün Mamülleri,Online Sipariş,Tütün Ekimi,Site haritası,Tütün Ekimi ve Adıyaman Tütünü - Çelikhan Tütünü Satışı Sizde Adıyaman Çelikhan tütünü almak içinAçık tütün, tütün , çelikhan tütünü, ucuz tutun , kaliteli tutun, tütün sarma ,Hasadı Fotolar,Türkiye'de Tütün Üretimi ve Tüketimi,Türkiyede Üretilen Tütünler,Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri,TopTan Tütün Fiyatları,Adıyaman,Ziyaretçi Defteri yeni,Tütün Çeşitlerimiz,Çelikhan Tütünü Saklama,Bitlis Tütünü,Bayilerimiz,Türkiyede Tütün Satan Yerler,Sigara Sarma Makinası,Boş Sigara Filtresi,Adıyaman Tütünü Haberleri,Tütüncü,www.celikhanadiyamantutuncusu.com,Etiket Bulutu,açık tütün Adıyaman Tütün Adıyaman Tütünü ,boş filitre Çelikhan Tütün çelikhan tütünü Kaçak Tütün kaliteli tütün sarma ,tütün toptan, tütün tütün tütün al tütün çeşitleri tütün fiyatları tütün satışı,zopim,Tütünün Tarihçesi,Tütün Nedir,Sigara,www.adiyamancelikhantutuncusu.com, ZararLarı,Tütün Özellikleri Alım Usulleri,Tütün VideolarıAdıyaman Tütün Mamülleri,Online SiparişTütün Ekimi,ANASAYFAÜRÜNLERİMİZ,TÜTÜN,TÜTÜN FİYATLARI,ONLİNE SİPARİŞHAKKIMIZDA,Adıyaman Tütünü,Site haritası,Tütün Ekimi ve Hasadı Fotolar,Türkiye'de Tütün Üretimi ve Tüketimi,Türkiyede Üretilen Tütünler,Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri,TopTan Tütün Fiyatları,Ziyaretçi Defteri yeni,05466222012Tütün Çeşitlerimiz,Çelikhan Tütünü Saklama,Bitlis Tütünü,Bayilerimiz,Türkiyede Tütün Satan Yerler,Sigara Sarma Makinası,Boş Sigara Filtresi,Adıyaman Tütünü Haberleri,Pipo Tütünü,Pipo Tütünü Seçerken,Nargile ÇeşitleriNargile Tütünü,güven tütün,güven tütüncülük, Nasıl Hazırlanır ?Pipo tütünü Hazırlanışı,Pipo Tütünü,gül abla adiyaman,gul abla adıyaman, adiyaman haberleri,adıyaman,güncel adiyaman,yerel adıyaman,merkez adıyaman,yerel secim adıyaman,haberci adıyaman, serbest kursu adıyaman,adıyaman haber,yaman haber,habercileri adıyaman,adıyaman haberim,adıyamanlıyız,adiyamanliyiz,adıyaman gündem,olay adıyaman, adıyaman olay, asayis adiyaman, serbest kürsü,05466222002 günebakış,yeniyol,orhan pehlül,yediyaman,adıyamanca, gaffari aşık,yetkili gaffari aşık,adıyaman belediyesi,adıyaman Valiliği,adiyaman nabız,adıyamanda bugün,son dakika, www.adiyamancelikhantutuncusu.com,adıyaman,asayis adıyaman,ALGAN TÜTÜNÜ,haberde adıyaman,asu tv,mercan tv,hüsrev kutlu,mahmut demirtaş,togem,adıyaman üniversitesi,mustafa talha gönüllü,basin,adiyaman ses,adıyamanın sesi, adıyaman son,adıyaman guncel,adıyman haberi,haber adıyaman,adiyamanlica,adiyaman ses,sincik haber,kutlu haber, kahta haber,haber kahta,gazete adiyaman, adiyaman gazetesi,seyfettin bilen,ercan elektirik, serberst kürsü kahta, demokrasi parkı,adıyaman kütüphanesi,adıyaman sahibi,adıyaman asr,adıyaman tek,ADIYAMAN,adıyaman,adıyaman haber,adıyaman,assistt,türktelekom,assistt adıyaman,çağrımerkezi alımı,www.ishaberi.com,www.esnafyazilim.com,yemekleri,adıyamanlıyım,benadıyamanlıyım,adıyaman spor,adıyaman nemrut,adıyaman dershane,türkiye adıyaman,adıyaman siyaset,adıyaman belediyesi,adıyaman valiliği,adıyaman ikinci el,adıyaman üniversitesi,selfie , A